revue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła revue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-revues, porte-revue <pl porte-revues> [pɔʀt(ə)ʀəvy] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła revue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

revue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła revue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

revue [ʀ(ə)vy] RZECZOW. ż (magazine)

II.revoir [ʀ(ə)vwaʀ] irr CZASOW. zwrotny se revoir

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła revue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

revue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文