rire w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. rire (éclat):

1. rire (s'esclaffer):

on a ri un bon coup inf

2. rire (s'amuser):

sans rire inf

Zobacz też vendredi

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] PRZYMIOT. inv

II.pince-sans-rire <pl pince-sans-rire> [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
plier (de rire) inf

rire w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.rire [ʀiʀ] irr RZECZOW. m

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] RZECZOW. mf inv

II.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] PRZYMIOT. inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rire Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文