risque w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła risque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. risque (danger):

risqué (risquée) [ʀiske] PRZYMIOT.

II.risquer de CZASOW. przech. obj.indir.

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] RZECZOW. m

I.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] PRZYMIOT.

II.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła risque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

risque w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła risque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

risqué(e) [ʀiske] PRZYMIOT. (hasardeux)

risque-tout [ʀiskətu] RZECZOW. mf inv

Tłumaczenia dla hasła risque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

risque Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文