robinet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła robinet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mixer tap Brit

Tłumaczenia dla hasła robinet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

robinet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła robinet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła robinet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

robinet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

robinet z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文