rond w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rond w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.rond (ronde) [ʀɔ̃, ʀɔ̃d] PRZYMIOT.

1. rond (gén):

V.rond (ronde) [ʀɔ̃, ʀɔ̃d]

VI.rond (ronde) [ʀɔ̃, ʀɔ̃d]

Zobacz też baver

quart-de-rond <pl quarts-de-rond> [kaʀdəʀɔ̃] RZECZOW. m

rond-de-cuir <pl ronds-de-cuir> [ʀɔ̃dkɥiʀ] RZECZOW. m

rond-point, rondpoint <pl ronds-points, rondspoints> [ʀɔ̃pwɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła rond w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rond w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rond w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rond(e) [ʀɔ̃, ʀɔ̃d] PRZYMIOT.

rond-point <ronds-points> [ʀɔ̃pwɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła rond w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rond Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文