roses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła roses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pot-aux-roses <pl pots-aux-roses> [potoʀoz] RZECZOW. m fig

II.rose [ʀoz] RZECZOW. m (couleur)

I.rosé (rosée) [ʀoze] PRZYMIOT.

laurier-rose <pl lauriers-roses> [lɔʀjeʀoz] RZECZOW. m

rose-thé <pl roses-thé> [ʀozte] RZECZOW. ż BOT

rose-croix <pl rose-croix> [ʀozkʀwɑ] RZECZOW. m

Rose-Croix [ʀozkʀwɑ] RZECZOW. ż (confrérie)

Tłumaczenia dla hasła roses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

roses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła roses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

laurier-rose <lauriers-roses> [lɔʀjeʀoz] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła roses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

roses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文