rouges w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rouges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.rouge [ʀuʒ] RZECZOW. mf POL

peau-rouge <pl peaux-rouges> [poʀuʒ] PRZYMIOT.

rouge-queue <pl rouges-queues> [ʀuʒkø] RZECZOW. m ZOOL

rouge-gorge <pl rouges-gorges> [ʀuʒɡɔʀʒ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rouges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rouges w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rouges w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rouge-gorge <rouges-gorges> [ʀuʒgɔʀʒ] RZECZOW. m

Croix-Rouge [kʀwaʀuʒ] RZECZOW. ż

Peau-Rouge <Peaux-Rouges> [poʀuʒ] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rouges w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rouges Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文