roulait w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła roulait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. rouler (mettre en rouleau):

2. rouler (avancer sur des roues):

ça roule inf! (c'est entendu) fig

3. rouler (conduire):

rouler à 20 km/h
let's go! inf

Zobacz też tombeau, mousse

tombeau <pl tombeaux> [tɔ̃bo] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
rouler un palot à qn slang

Tłumaczenia dla hasła roulait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

roulait w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła roulait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła roulait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

roulait Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文