rouler w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rouler w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. rouler (mettre en rouleau):

4. rouler (mouvoir circulairement):

1. rouler (se déplacer en tournant sur soi-même):

2. rouler (avancer sur des roues):

3. rouler (conduire):

1. rouler (en étant allongé):

Zobacz też tombeau, mousse

tombeau <pl tombeaux> [tɔ̃bo] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rouler w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rouler w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rouler w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła rouler w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

rouler Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文