routes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła routes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też Bison Futé

I.router [ʀute] CZASOW. przech.

II.router [ʀute] RZECZOW. m a. routeur INFOR

1. route ENGIN (voie terrestre):

4. route (parcours):

route lit, fig
have a good journey! Brit

Zwroty:

trunk road Brit
trunk road Brit
A road Brit
route du rhum SPORT
route de la soie HIST

Zobacz też Routes

rail-route [ʀɑjʀut] PRZYMIOT. inv

grand-route <pl grand-routes> [ɡʀɑ̃ʀut] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła routes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

routes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła routes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła routes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

routes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文