routiers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła routiers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.rout|ier (routière) [ʀutje, ɛʀ] PRZYMIOT. (de la route)

Zobacz też vieux

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

Tłumaczenia dla hasła routiers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

routiers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła routiers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła routiers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

routiers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文