rurale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rurale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.rur|al (rurale) <mpl ruraux> [ʀyʀal, o] PRZYMIOT.

II.rur|al (rurale) <mpl ruraux> [ʀyʀal, o] RZECZOW. m (ż)

semi-rur|al (semi-rurale) <mpl semi-ruraux> [səmiʀyʀal, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła rurale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rurale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rurale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła rurale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rurale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文