s'accroche w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła s'accroche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

accroche-plat <pl accroche-plat, accroche-plats> [akʀɔʃpla] RZECZOW. m

accroche-cœur <pl accroche-cœurs> [akʀɔʃkœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła s'accroche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

s'accroche w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła s'accroche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła s'accroche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
storytelling [technique] MARKET, MEDIA spec
accroche narrative ż Québec spec
hold onto a. fig

s'accroche Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文