s'ennuie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła s'ennuie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też sou, rat

1. sou (petite monnaie):

sou fig
penny Brit
sou fig
cent Am
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła s'ennuie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

s'ennuie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła s'ennuie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła s'ennuie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

s'ennuie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

do you mind if ...?
to be bored rigid Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文