séance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła séance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. séance (réunion):

Tłumaczenia dla hasła séance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
session ADMIN, LAW, POL
session MED, DENT
session MUS, SPORT
musicien/-ienne m/ż de séance

séance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła séance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła séance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

séance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文