sécurité w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sécurité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sécurité [sekyʀite] RZECZOW. ż

Zobacz też Sécurité sociale

Tłumaczenia dla hasła sécurité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sécurité w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sécurité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sécurité [sekyʀite] RZECZOW. ż

Sécurité [sekyʀite] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła sécurité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sécurité Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

sécurité Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

sécurité z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文