sache w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sache w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. savoir (connaître):

to be at a loss as to how to

2. savoir (être capable de):

Zobacz też vieillesse

savoir-faire <pl savoir-faire> [savwaʀfɛʀ] RZECZOW. m

savoir-vivre <pl savoir-vivre> [savwaʀvivʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła sache w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sache w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sache w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sache subj prés de savoir

Zobacz też savoir

IV.savoir [savwaʀ] irr RZECZOW. m

IV.savoir [savwaʀ] irr RZECZOW. m

savoir-vivre [savwaʀvivʀ] RZECZOW. m inv

savoir-faire [savwaʀfɛʀ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła sache w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sache Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have (got) sb taped Brit, Aus fig inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文