saint w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła saint w francuski»angielski słowniku

I.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t] PRZYMIOT.

II.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t] RZECZOW. m (ż)

III.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t]

le saint des saints lit, fig
goody-goody inf, péj

IV.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t]

Zobacz też vouer, prêcher

saint-honoré <pl saint-honoré> [sɛ̃tɔnɔʀe] RZECZOW. m GASTR

saint-glinglin <à la saint-glinglin> [alasɛ̃ɡlɛ̃ɡlɛ̃] PRZYSŁ. inf

saint-frusquin <pl saint-frusquin> [sɛ̃fʀyskɛ̃] RZECZOW. m inf

saint-bernard <pl saint-bernard> [sɛ̃bɛʀnaʀ] RZECZOW. m

saint-cyrien <pl saint-cyriens> [sɛ̃siʀjɛ̃] RZECZOW. m

saint-simonisme [sɛ̃simɔnism] RZECZOW. m

saint-pierre <pl saint-pierre> [sɛ̃pjɛʀ] RZECZOW. m

saint-synode <pl saints-synodes> [sɛ̃sinɔd] RZECZOW. m

ventre-saint-gris [vɑ̃tʀəsɛ̃ɡʀi] WYKRZYK. dated

saint w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła saint w francuski»angielski słowniku

I.saint(e) [sɛ̃, sɛ̃t] PRZYMIOT.

II.saint(e) [sɛ̃, sɛ̃t] RZECZOW. m(ż)

Saint(e) [sɛ̃, sɛ̃t] PRZYMIOT.

saint-cyrien(ne) <saint-cyriens> [sɛ̃siʀjɛ̃, jɛn] RZECZOW. m(ż):(ż)

saint-lucien(ne) [sɛ̃lysjɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

saint-frusquin [sɛ̃fʀyskɛ̃] RZECZOW. m inv inf

saint-glinglin [sɛ̃glɛ̃glɛ̃] RZECZOW. ż sans pl inf

saint-bernard <saint-bernard(s)> [sɛ̃bɛʀnaʀ] RZECZOW. m

saint-honoré [sɛ̃tɔnɔʀe] RZECZOW. m inv

sacro-saint(e) <sacro-saints> [sakʀosɛ̃, sɛ̃t] PRZYMIOT. iron

saint Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文