saison w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła saison w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. saison (division de l'année):

morte-saison <pl mortes-saisons> [mɔʀt(ə)sɛzɔ̃] RZECZOW. ż

demi-saison <pl demi-saisons> [d(ə)misɛzɔ̃] RZECZOW. ż

arrière-saison <pl arrière-saisons> [aʀjɛʀsɛzɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła saison w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

saison w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła saison w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-saison <demi-saisons> [d(ə)misɛzɔ̃] RZECZOW. ż

arrière-saison <arrière-saisons> [aʀjɛʀsɛzɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła saison w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

saison Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文