satellite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła satellite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

satellite-relais <pl satellites-relais> [satɛlitʀəlɛ] RZECZOW. m

satellite-espion <pl satellites-espions> [satɛlitɛspjɔ̃] RZECZOW. m

ville-satellite <pl villes-satellites> [vilsatɛlit] RZECZOW. ż

lance-satellites, lance-satellite <pl lance-satellites> [lɑ̃ssatelit] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła satellite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

satellite w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła satellite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła satellite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

satellite Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文