savoir-faire w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła savoir-faire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

savoir-faire <pl savoir-faire> [savwaʀfɛʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła savoir-faire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

savoir faire [Brit ˌsavwɑː ˈfɛː, Am ˌsævwɑr ˈfɛr] RZECZOW.

urbane [Brit əːˈbeɪn, Am ərˈbeɪn] PRZYMIOT.

II.savvy [Brit ˈsavi, Am ˈsævi] inf PRZYMIOT. Am

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

savoir-faire w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła savoir-faire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła savoir-faire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文