science w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła science w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

economics + v sg
biology sg
Sciences Po inf UNIV

Zobacz też Sciences Po

science-fiction [sjɑ̃sfiksjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła science w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

science w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła science w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

science-fiction [sjɑ̃sfiksjɔ̃] RZECZOW. ż inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła science w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

science Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文