sciences w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sciences w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

economics + v sg
biology sg
Sciences Po inf UNIV

Zobacz też Sciences Po

science-fiction [sjɑ̃sfiksjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła sciences w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sciences w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sciences w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sciences w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sciences Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

D.Sc.
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文