secrets w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła secrets w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt] PRZYMIOT.

1. secret (ce qu'on cache):

3. secret (discrétion):

III.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt]

Zobacz też tombe

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła secrets w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
secret/-ète

secrets w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła secrets w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

secret (-ète) [səkʀɛ, -ɛt] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła secrets w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

secrets Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文