section w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła section w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

section [sɛksjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła section w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

section w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła section w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

section [sɛksjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła section w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

section Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

section z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文