semblable w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła semblable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.semblable [sɑ̃blabl] PRZYMIOT.

1. semblable (comparable):

similar (à to)

II.semblable [sɑ̃blabl] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła semblable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

semblable w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła semblable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.semblable [sɑ̃blabl] PRZYMIOT.

II.semblable [sɑ̃blabl] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła semblable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

semblable Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文