sens w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.sens <pl sens> [sɑ̃s] RZECZOW. m

1. sens (direction):

sens lit, fig
sens lit, fig

2. sens:

4. sens (intuition):

2. sentir (percevoir par le toucher, le corps, le goût):

3. sentir:

1. sentir (avoir la sensation de):

faux-sens <pl faux-sens> [fosɑ̃s] RZECZOW. m

non-sens <pl non-sens> [nɔ̃sɑ̃s] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sens w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sens1 [sɑ̃s] RZECZOW. m (signification)

faux-sens [fosɑ̃s] RZECZOW. m inv

non-sens [nɔ̃sɑ̃s] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sens Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

in dignity form

sens Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła sens w francuski»angielski słowniku

sens z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文