sert w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. servir (donner à boire, à manger):

II.servir à CZASOW. przech. obj.indir.

Zobacz też courir

1. courir (gén):

Tłumaczenia dla hasła sert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
it's (a) no go
serveur/-euse m/ż (qui sert du café)

sert w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sert Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文