servi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła servi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też servir

3. servir (donner à boire, à manger):

II.servir à CZASOW. przech. obj.indir.

3. servir (donner à boire, à manger):

II.servir à CZASOW. przech. obj.indir.

Zobacz też courir

1. courir (gén):

Tłumaczenia dla hasła servi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

servi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła servi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła servi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

servi Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文