serviette w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła serviette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

serviette [sɛʀvjɛt] RZECZOW. ż

serviette-éponge <pl serviettes-éponges> [sɛʀvjɛtepɔ̃ʒ] RZECZOW. ż

porte-serviettes, porte-serviette <pl porte-serviettes> [pɔʀt(ə)sɛʀvjɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła serviette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

serviette w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła serviette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

serviette [sɛʀvjɛt] RZECZOW. ż

sèche-serviette <sèche-serviettes> [sɛʃsɛʀvjɛt] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła serviette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

serviette Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文