silencieux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła silencieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.silenc|ieux (silencieuse) [silɑ̃sjø, øz] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła silencieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
silencer MILIT, MOTOR
silencieux/-ieuse
silencieux/-ieuse
silencieux/-ieuse
silencieux/-ieuse
silencieux/-ieuse
silencieux/-ieuse
silencieux/-ieuse

silencieux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła silencieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła silencieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

silencieux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

silencieux z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文