ski w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ski w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

après-ski <pl après-ski, après-skis> [apʀɛski] RZECZOW. m

ski-bob <pl ski-bobs> [skibɔb] RZECZOW. m

jet-ski [dʒɛtski] RZECZOW. m SPORT

porte-skis, porte-ski <pl porte-skis> [pɔʀt(ə)ski] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła ski w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ski w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ski w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. ski (sport):

après-ski [apʀɛski] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła ski w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ski Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文