social w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła social w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.soc|ial (sociale) <mpl sociaux> [sɔsjal, o] PRZYMIOT.

social-libéralisme [sɔsjallibeʀalism] RZECZOW. m POL

social-libéral (sociale-libérale) <mpl sociaux-libéraux> [sɔsjallibeʀal, o] PRZYMIOT. RZECZOW. m (ż) POL

social-démocrate (sociale-démocrate) <mpl sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] PRZYMIOT. RZECZOW. m (ż)

social-démocratie [sɔsjaldemɔkʀasi] RZECZOW. ż

médico-soc|ial (médico-sociale) <mpl médico-sociaux>, médicosocial (médicosociale) <mpl médicosociaux> [medikosɔsjal, o] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła social w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

social w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła social w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

social <-aux> [sɔsjal, jo] RZECZOW. m

social(e) <-aux> [sɔsjal, jo] PRZYMIOT.

social-démocratie <social-démocraties> [sɔsjaldemɔkʀasi] RZECZOW. ż

social-démocrate (sociale-démocrate) <sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] PRZYMIOT. RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła social w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

social Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

assistant(e) m (ż) social(e)

social Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文