soi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. soi (personne):

2. soi (objet, concept, idée):

chez-soi <pl chez-soi> [ʃeswa] RZECZOW. m inf

I.soi-disant [swadizɑ̃] PRZYMIOT. inv attr

II.soi-disant [swadizɑ̃] PRZYSŁ. (prétendument)

soi-même [swamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

quant-à-soi <pl quant-à-soi> [kɑ̃taswa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła soi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

soi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.soi-disant [swadizɑ̃] PRZYMIOT. inv, antéposé

II.soi-disant [swadizɑ̃] PRZYSŁ.

quant-à-soi [kɑ̃taswa] RZECZOW. m inv

chez-moi [ʃemwa] RZECZOW. m inv, chez-soi [ʃeswa] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła soi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

soi Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文