soi-disant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soi-disant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła soi-disant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

professed [Brit prəˈfɛst, Am prəˈfɛst] PRZYMIOT.

professedly [Brit prəˈfɛsɪdli, Am prəˈfɛsədli] PRZYSŁ.

supposedly [Brit səˈpəʊzɪdli, Am səˈpoʊzədli] PRZYSŁ.

quote npl → quotation marks

IV.quote [Brit kwəʊt, Am kwoʊt] CZASOW. nieprzech. (from text, author)

Zobacz też quotation marks

soi-disant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soi-disant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła soi-disant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文