soi-même w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soi-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła soi-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

soi-même w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soi-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

apitoiement [apitwamɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła soi-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

soi-même Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文