soie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła soie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
soie ż
soie ż
ver m à soie

soie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła soie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

soie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ver m à soie
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文