sol w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sol w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. sol:

sol-sol [sɔlsɔl] PRZYMIOT. inv

hors-sol <pl hors-sol> [ˈɔʀsɔl] RZECZOW. m

sol-mer [sɔlmɛʀ] PRZYMIOT. inv

air-sol [ɛʀsɔl] PRZYMIOT. inv

sol-air [sɔlɛʀ] PRZYMIOT. inv

sous-sol <pl sous-sols> [susɔl] RZECZOW. m

mer-sol [mɛʀsɔl] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła sol w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sol w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sol w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sous-sol <sous-sols> [susɔl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła sol w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sol Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文