soleil w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła soleil w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. soleil (gén):

soleil ASTRON, ASTROL

Zobacz też neige

après-soleil <pl après-soleil> [apʀɛsɔlɛj] RZECZOW. m

brise-soleil <pl brise-soleil, brise-soleils> [bʀizsɔlɛj] RZECZOW. m ARCHIT

pare-soleil <pl pare-soleil, pare-soleils> [paʀsɔlɛj] RZECZOW. m MOTOR

Tłumaczenia dla hasła soleil w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

soleil w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła soleil w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pare-soleil [paʀsɔlɛj] RZECZOW. m inv AUTO

Roi-Soleil [sɔlɛj] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła soleil w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

soleil Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文