sommes-nous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sommes-nous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. wonder (miracle):

+ subj (it's) no wonder that

1. close (nearby):

Zobacz też draw

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. przech.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. nieprzech.

2. draw (move):

1. score SPORT:

I.agree <prét, part passé agreed> [Brit əˈɡriː, Am əˈɡri] CZASOW. przech.

II.agree <prét, part passé agreed> [Brit əˈɡriː, Am əˈɡri] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też damage

I.damage [Brit ˈdamɪdʒ, Am ˈdæmɪdʒ] RZECZOW. U

3. near (in degree):