sont-ils w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sont-ils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

actually [Brit ˈaktʃʊəli, Am ˈæk(t)ʃ(u)əli] PRZYSŁ.

1. far (to, at, from a long distance):

3. far (to, at a long time away):

4. far (to a great degree, very much):

5. far (to what extent, to the extent that):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sont-ils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.combien1 [kɔ̃bjɛ̃] PRZYSŁ.

1. combien (dans une interrogation):

II.combien de CZŁ. OKR. interrog

1. combien (avec un nom dénombrable):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sont-ils w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sont-ils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sont-ils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też il

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文