sous-équipée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sous-équipée w francuski»angielski słowniku

sous-équipé (sous-équipée) <mpl sous-équipés> [suzekipe] PRZYMIOT.

Zobacz też équiper

sous-équipement [suzekipmɑ̃] RZECZOW. m

2. équipe (groupe de travail):

équip|ier (équipière) [ekipje, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

sous-équipée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sous-équipée w francuski»angielski słowniku

équipe [ekip] RZECZOW. ż a. SPORT

équipier (-ière) [ekipje, -jɛʀ] RZECZOW. m, f

sous-développé(e) <sous-développés> [sudev(ə)lɔpe] PRZYMIOT.

sous-cutané(e) [sukytane] PRZYMIOT.

sous-titré(e) [sutitʀe] PRZYMIOT.

sous-équipée Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

sous-équipée z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła sous-équipée w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文