sous-estimer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sous-estimer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sous-estimer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.underestimate RZECZOW. [Brit ʌndərˈɛstɪmət, Am ˌəndərˈɛstəmət]

II.underestimate CZASOW. przech. [Brit ʌndərˈɛstɪmeɪt, Am ˌəndərˈɛstəˌmeɪt]

2. short ELEC → short circuit

1. short (not long-lasting):

IV.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] PRZYSŁ. (abruptly)

VII.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] CZASOW. przech., nieprzech.

short ELEC → short circuit

Zobacz też short circuit, cut short

I.cut short CZASOW. [Brit kʌt -, Am kət -] (cut short [sth], cut [sth] short)

II.cut short CZASOW. [Brit kʌt -, Am kət -] (cut [sb] short)

sous-estimer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sous-estimer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sous-estimer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.underestimate [ˌʌndərˈestɪmeɪt, Am -dɚˈestə-] RZECZOW.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文