sportives w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sportives w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] PRZYMIOT.

II.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] RZECZOW. m (ż)

médico-sport|if (médico-sportive) <pl médico-sportifs>, médicosportif (médicosportive) <pl médicosportifs> [medikospɔʀtif, iv] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sportives w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sportives w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sportives w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sportives w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sportives Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

chroniqueur(-euse) m (ż) sportif
présentateur(-trice) m (ż) sportif
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文