sud-est w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sud-est w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sud-est w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] RZECZOW.

II.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] PRZYMIOT.

III.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] PRZYSŁ.

south-eastern [Brit saʊθˈiːst(ə)n, Am ˌsaʊθˈistərn] PRZYMIOT.

I.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] RZECZOW.

II.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] PRZYMIOT.

southeaster [Brit saʊθˈiːstə, Am ˌsaʊθˈistər] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sud-est w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sud-est w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sud-est w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też south

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文