suggérer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła suggérer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła suggérer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
infer criticized
I venture to suggest that, I would venture that form

suggérer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła suggérer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła suggérer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

suggérer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文