suites w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła suites w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. suite (partie suivante):

5. suite (réponse produite):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła suites w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
suite ż (to à)
suite liter

suites w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła suites w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła suites w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
at call FIN

suites Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文