suivre’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła suivre’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. suivre:

2. suivre période, incident, dynastie:

3. suivre (aller selon):

5. suivre (être attentif à):

Zobacz też bonhomme

I.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm] PRZYMIOT.

II.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm] RZECZOW. inf m

III.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm]

IV.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła suivre’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

suivre’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła suivre’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.suivre [sɥivʀ] irr CZASOW. nieprzech. impers

IV.suivre [sɥivʀ] irr CZASOW. zwrotny se suivre

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła suivre’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

suivre’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have a place on Aus, Brit [or in Am ] a course
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文