sujette w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sujette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.suj|et (sujette) [syʒɛ, ɛt] PRZYMIOT.

1. sujet (question):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sujette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sujette w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sujette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sujet(te) [syʒɛ, ʒɛt] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sujette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sujette Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文