supérieures w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła supérieures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.supérieur (supérieure) [sypeʀjœʀ] PRZYMIOT.

3. supérieur (en valeur):

II.supérieur (supérieure) [sypeʀjœʀ] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła supérieures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
supérieur/-e m/ż

supérieures w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła supérieures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.supérieur(e) [sypeʀjœʀ] PRZYMIOT.

II.supérieur(e) [sypeʀjœʀ] RZECZOW. m(ż) a. REL

supérieur [sypeʀjœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła supérieures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
supérieur(e) m (ż)
supérieur(e) m (ż)

supérieures Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文